ขอขอบคุณแหล่งที่มา :: แผนที่จาก กระทรวงมหาดไทย Misnistry of Interior
                                                                             โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี           
                                                 Address   :  647 หมู่ 6    ตำบลปราณบุร   อำเภอปราณบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77220
                                                Email        anuban.school@hotmail.com                   Tel.    :   032-621688
                     แนะนำ ติ-ชมเวปไซต์หรือข่าวสารที่น่าสนใจต้องการนำเสนอ  E-mail  :  pooky.net@gmail.com..  Contact : www.krupooky.net